TELEKOMUNIKACJA

Szybki Internet i tani Telefon dla Firm oraz klientw indywidualnych


Wraz z Szybkim Internetem KRUCZNET mo?esz mie? tani telefon stacjonarny bez abonamentu w ca?ej Polsce. Oferujemy atrakcyjne op?aty dobrane tak, by ka?dy mg? znale?? najkorzystniejsze dla siebie rozwi?zanie.
Bezprzewodowy dost?p do internetu i telefon dla Twojej Firmy. Oferta skierowana jest do Klientw, ktrych siedziby zlokalizowane s? na obszarach wykraczaj?cych poza zasi?g istniej?cej sieci stacjonarnej a tak?e firm ktre nie s? zadowolone z jako?ci posiadanych ??czy.

Pakiet stanowi po??czenie us?ug g?osowych i internetowych. Lepszy Telefon to tanie rozmowy z naliczaniem sekundowym, tanie minuty na po??czenia lokalne i mi?dzymiastowe oraz jedna stawka na po??czenia lokalne i mi?dzymiastowe i ?wiatowe.

 

NASI KLIENCI

wielowies.pl
sosnicowice.pl/
toszek.pl
zgkim wielowie?
zgkim sosnicowice
zgkim toszek
krd.pl
krawex.pl
soltysikreisen.pl
airproducts.com.pl
kotlarnia.com.pl