TELEFON

TANIA TELEFONIA STACJONARNA

Korzystaj?c z us?ugi prepaid (przedp?ata) nie p?acisz abonamentu ani dodatkowych lub ukrytych op?at.

Zgodnie ze swoj? dewiz? zawart? w nazwie "Telefonia bez granic" KRUCZNET nie limituje ani wysoko?ci wp?at ani okresu wa?no?ci konta.

 • nie p?acisz abonamentu za telefon
 • nie musisz podpisywa? dodatkowych umw i martwi? si? o zb?dne formalno?ci
 • system p?atno?ci prepaid
 • po??czenia telefoniczne w doskona?ych cenach
 • kontrola czasu po??cze? - billing online
 • bezpo?rednie wsparcie techniczne i handlowe
 • dost?p do innych us?ug typu sms, faks itd...

MO?LIWO?? PRZENIESIENIA BEZP?ATNIE AKTUALNEGO NUMERU TELEFONU OD OBECNEGO OPERATORA

CENNIK PO??CZE?

 • KRUCZNET - 0 z?
 • Polska stacjonarne - 0,05 z?
 • Polska komrki - od 0.31z?
 • Wielka Brytania - od 0.05z?
 • Niemcy - od 0.06 z?
 

NASI KLIENCI

wielowies.pl
sosnicowice.pl/
toszek.pl
zgkim wielowie?
zgkim sosnicowice
zgkim toszek
krd.pl
krawex.pl
soltysikreisen.pl
airproducts.com.pl
kotlarnia.com.pl