SYSTEMY MONITORINGU I TELEWIZJA PRZEMYS?OWA

Zajmujemy si? dystrybucj? i instalacj? systemw monitoringu.

Systemy monitorowania obiektw umo?liwiaj? podgl?d w czasie rzeczywistym za pomoc? zwyk?ej przegl?darki internetowej, oraz nagrywanie do siedmiu dni.

KOMPLEKSOWE INSTALACJE MONITORINGU
Monitoring wizyjny dzi?ki zaawansowanej technologii znakomicie sprawdza si? w zak?adach przemys?owych, bankach, hotelach, obiektach sportowych, urz?dach, pomieszczeniach handlowych, budynkach biurowych i mieszkalnych, parkingach, stacjach benzynowych czy miejscach o intensywnym ruchu ko?owym i pieszym.

Oferujemy instalacje systemw monitoringu:

  • monta? kamer zewn?trznych i wewn?trznych
  • rejestratory
  • serwery wideo
  • wysokiej jako?ci system
  • konserwacj?
  • monitory kontrolne
  • monitory kontrolne

Instalacja kamer pozwala na dokonywanie regularnych pomiarw i obserwacji, gwarantuj?cych zwi?kszenie bezpiecze?stwa osobistego oraz rzeczowego

 

NASI KLIENCI

wielowies.pl
sosnicowice.pl/
toszek.pl
zgkim wielowie?
zgkim sosnicowice
zgkim toszek
krd.pl
krawex.pl
soltysikreisen.pl
airproducts.com.pl
kotlarnia.com.pl