SYSTEMY ALARMOWE I DOMOFONY

ZAKRES US?UG

Nasza firma oferuje us?ugi w zakresie wykonywania instalacji:

 • Systemw Alarmowych SSWiN (systemy sygnalizacji alarmu w?amania, napadu, po?aru, detektory gazu ziemnego, czadu, czujniki zalania, detektory gazw usypiaj?cych)
 • Systemw Kontroli Dost?pu KD (systemy reguluj?ce dost?p do wybranych cz??ci obiektu)
 • Systemw domofonowych, wideodomofonowych i interkomowych

Zapewniamy tak?e zwi?zane z tymi systemami kompleksowe us?ugi tj.:

 • Projekt
 • Monta? i uruchomienie
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Konserwacj?

ZAKRES DZIA?ALNO?CI

Wykonujemy systemy zabezpieczaj?ce w obiektach o wysokim i ?rednim stopniu ryzyka, w tym:

 • Bloki mieszkalne
 • Firmy, biurowce
 • Domy, mieszkania
 • Obiekty magazynowo-biurowe
 • Sklepy
 • Zak?ady us?ugowe
 • Hurtownie itp.

FIRMY, KTRYCH SPRZ?T INSTALUJEMY

 • AVS Producent detektorw alarmowych, rwnie? bezprzewodowych
 • BOSCH Security Systems - Producent systemw antyw?amaniowych, telewizji przemys?owej w tym rwnie? systemw IP, systemw sygnalizacji po?aru, d?wi?kowych systemw ostrzegawczych, systemw kongresowych i nag?o?nieniowych
 • CONTROLSYS - Dostawca urz?dze? do biometrycznej kontroli dost?pu
 • CORRAL - Polski producent systemw kontroli dost?pu
 • DSC - Kanadyjski producent sprz?tu alarmowego i kontroli dost?pu
 • EFF-EFF producent najwy?szej klasy elektrozaczepw
 • ELMES - Producent bezprzewodowych systemw alarmowych
 • ERION Dostawca systemw domofonowych i wideodomofonowych, programatorw
 • EUROPOWER Producent profesjonalnych akumulatorw 1,2 65 Ah
 • GAZEX Producent czujnikw gazu
 • GEO VISION - Dostawca sprz?tu do cyfrowej rejestracji obrazu oraz systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdw
 • GORKE-ZAMEL Dostawca bezprzewodowego osprz?tu dla systemw alarmowych
 • JABLOTRON Producent bezprzewodowych systemw alarmowych
 • KANTECH - Producent systemw kontroli dost?pu
 • L.E.P Producent czujnikw dymu
 • LG Producent systemw telewizji przemys?owej
 • MIWI-URMET - Producent systemw wideodomofonowych i domofonowych, telewizyjnych systemw dozoru, systemw kontroli dost?pu, zintegrowanego systemu zarz?dzania bezpiecze?stwem iProtect
 • NOVUS - Producent profesjonalnego sprz?tu CCTV
 • OPTEX Producent wewn?trznych i zewn?trznych czujnikw ruchu, barier mikrofalowych
 • OPTIVA - Producent profesjonalnego sprz?tu telewizji dozorowej kamery, obiektywy, monitory, rejestratory, klawiatury, oprogramowanie itp.
 • PROEL Czo?owy polski producent systemw domofonowych i wideodomofonowych
 • ROGER - Producent profesjonalnych systemw kontroli dost?pu i rejestracji czasu pracy
 • SATEL - Czo?owy Polski producent systemw alarmowych
 • SEVEN GUARD Dostawca systemw kontroli wartownikw
 • TEXECOM - Producent wysokiej klasy systemw alarmowych, czujnikw oraz osprz?tu
 • VJBC Producent wysokiej klasy kamer, obiektyww, osprz?tu CCTV
 • SIEMENS Building Technologies - Dostawca kompletnego systemu zarz?dzania instalacjami budynku, systemw wykrywania i sygnalizacji po?aru, systemu wykrywania i sygnalizacji w?amania, systemu telewizji dozorowej i kontroli dost?pu

Proces instalacji systemu sk?ada si? z nast?puj?cych etapw:

 1. Wizja lokalna obiektu.
 2. Projekt systemu.
 3. Przygotowanie i zatwierdzenie oferty.
 4. Instalacja.
 5. Obs?uga w czasie trwania gwarancji.
 6. Obj?cie us?ug? konserwacyjn?.

Centrale alarmowe-mo?liwo?? zarz?dzania zdalnym pulpitem za pomoc? modu?u ethernetowego

WIDEO i DOMOFONY

Instalacje domofonowe oraz wideodomofonowe stosowane s? dla zwi?kszenia bezpiecze?stwa w domach jednorodzinnych, blokach, biurach, biurowcach, urz?dach, szpitalach oraz wsz?dzie tam gdzie potrzebne jest ograniczenie ruchu lub uzyskanie identyfikacji przy wej?ciu.

Du?? zalet? tych urz?dze? jest mo?liwo?? ??czenia ich w sieci, dzi?ki czemu uzyskujemy szybki sposb komunikacji pomi?dzy mieszkaniami czy pi?trami w budynku.

W naszej ofercie znajduje si? szeroka gama domofonw i wideodomofonw. R?ni? si? one mi?dzy sob? ilo?ci? realizowanych po??cze? oraz dodatkowymi funkcjami potrzebnymi do wykonania instalacji dla jednego lub wi?cej u?ytkownikw. Prosta obs?uga oraz niezawodno?? to domena firm, ktrych produkty mamy w swej ofercie: Proel, Wekta, Urmet, Commax i inne.

 

NASI KLIENCI

wielowies.pl
sosnicowice.pl/
toszek.pl
zgkim wielowie?
zgkim sosnicowice
zgkim toszek
krd.pl
krawex.pl
soltysikreisen.pl
airproducts.com.pl
kotlarnia.com.pl